İletişim Bilgileri


Şubemizin Merkezi:

 Merkez Mahallesi Hasat Sokak No:52/1 Şişli/İstanbul

Alanlar ile ilgili tüm sorularınız için:

Umut ALBAYRAK
President / Başkan 

president.istanbul@tr.elsa.org

Cemre Ecem EREN
Secretary General / Genel Sekreter

secgen.istanbul@tr.elsa.org

İlker Fatih GÜLER
Treasurer / Sayman 

treasurer.istanbul@tr.elsa.org

Said Ahmet TOPAL
Vice President Marketing / Tanıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı 

marketing.istanbul@tr.elsa.org

Mustafa Sinan GÜRBÜZ
Vice President Academic Activities / Akademik Aktivitelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 

academicactivities.istanbul@tr.elsa.org

Tayfun YILDIZ
Vice President Seminars & Conferences / Seminer ve Konferanslardan Sorumlu Başkan Yardımcısı seminarsconferences.istanbul@tr.elsa.orgİrem MELENGİÇ
Vice President Student Trainee Exchange Programme (STEP) / Stajyer Ögrenci Değişim Programından Sorumlu Başkan Yardımcısı 

step.istanbul@tr.elsa.org