Direktörler

Genel Sekreterlik


Tanıtım

• Serra Nur Çelik
• Birce Ergenekon
• Sidre Goluoğlu
• Beyza Can

Saymanlık


STEP

• Kerem Kart
• Zeynalabdin Taghiyev
• M. Yasir Yılmaz
Akademik Aktiviteler

• Ceren Ekemen
• Damla Ünver
• Didem Gözaydın
• Eslin Özlem
• Sefa Görünmez
• Selin Kalyoncuoğlu

Seminer ve Konferanslar

• Berk Cem Tatar
• Elif Kalebek
• Zeynep Özge Oğuz
• Aslı Naz Güzel