ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Adınız ve Soyadınız * :
Doğum Tarihiniz * :
Mezun Olduğu / Okuduğu Fakülte:

Lütfen " * " ile işaretlenmiş alanları boş bırakmayınız.


Farkındalık Değerlendirmesi

1-) ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği'nden nasıl haberdar oldunuz?

.

2-) ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği'nin amacı, hedefleri ve özellikleri nelerdir?


3) ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği dışında varsa üye olduğunuz başka dernek ve/veya kulüpler nelerdir? Üyesi olduğunuz bu dernek ve/veya kulüplerde görev aldığınız etkinliklerden bahsediniz.

.


Motivasyon Mektubu

Motivasyon mektubunuzda derneğimize neden katılmak istediğinizden, derneğimizden beklentilerinizden ve derneğimize bulunabileceğiniz katkılardan bahsetmelisiniz. Üyeliğe kabul edilmenizde motivasyon mektubu önemli bir etkiye sahiptir.


ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na,

Dernek Tüzüğünü okudum, içeriğini kabul ediyorum. Dernek üyesi olabilmek için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla bilgilerinize arz ederim.


Üyelik başvurunuzun değerlendirilebilmesi için lütfen formu eksiksiz doldurunuz ve bu forma aşağıdakileri ekleyiniz.

İki adet nüfus cüzdanı fotokopisi

Hukuk fakültesi öğrencisi veya hukuk fakültesinden mezun olduğunu gösterir belge fotokopisi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz, Türkiye'de ikamet izni bulunduğunu kanıtlayan belgenin aslı ve bir sureti

3 adet renkli vesikalık fotoğraf

Toplam 25 Türk Lirasının (20 Türk Lirası ilk yılın aidatı ve 5 Türk Lirası üyelik giriş ödentisidir.) şubemizin Garanti Bankası Rıhtım Kadıköy Şubesi TR12 0006 2000 4430 0006 2994 10 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösterir belge. ( Para yatırılırken açıklamalar kısmına üye olmak isteyen kişinin adı soyadı ve TC Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.)İşbu başvurunun değerlendirilmeye alınabilmesi için başvuru sahibi tarafından elden ve şahsen bir şube yönetim kurulu üyesine yahut yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen üniversite temsilcisine teslim edilmesi ya da şubemizin merkezi olan "Merkez Mahallesi Hasat Sokak No:52/1 Şişli/İstanbul" adresine başvuru sahibi tarafından şahsen ve yalnızca kendi başvurusunu içerir bir gönderi ile gönderilmesi gerekmektedir. Yukarıda yazılı bulunan adrese yapılacak gönderilerin PTT'den "Mektup Postası Gönderisi" ile gönderilmesi gerekmektedir.

İşbu şartları taşımaksızın iletilen başvuru formları değerlendirmeye alınmaksızın reddedilecektir. Başvurunuzun reddi bir yıl süre ile derneğimize üyelik başvurusunda bulunamamanız sonucunu doğuracaktır.

Yönetim kurulunun başvurunun değerlendirmesinde gerek esas gerek şekil bakımından sınırsız takdir yetkisi bulunmakta olup reddedilen başvurulara ilişkin ödemeler ilgili banka kesintileri mahsup edildikten sonra iade edilecektir.