Kurumsal Ziyaretler

Kurumsal Ziyaretler -

Kurumsal çalışma ziyaretleri, uluslararası hükümet veya sivil toplum kuruluşlarına, kamu idarelerine veya özel kuruluşlara, üniversitelere veya diğer yüksek öğretim kurumlarına yapılan ziyaretlerdir.