Buradasınız : DUYURULAR

ELSA İstanbul Olağan Genel Kurul Çağrısı

Değerli ELSA İstanbul Üyeleri,
ELSA İstanbul Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda:
ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi 2018-2019 dönemi Olağan Genel
Kurulu ilk toplantısı 14 Eylül 2019, Cumartesi günü saat 10:00'da İstanbul Barosu, Baro Kültür
Merkezi (Galata) binasında gerçekleştirilecektir. İlk toplantımızda yeterli çoğunluk
sağlanamayacağı öngörüldüğünden; ikinci toplantı salt çoğunluk aranmadan 21 Eylül 2019,
Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde gerçekleştirilecektir.
Toplantının Gündemi Aşağıdaki gibidir:
1- AÇILIŞ VE YOKLAMANIN YAPILMASI
2- OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN HEYETİNİN VE SEKRETERYASININ
SEÇİLMESİ
3- SAYGI DURUŞU
4- 23 EYLÜL 2018- 21 EYLÜL 2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ
5- 23 EYLÜL 2018- 21 EYLÜL 2019 DÖNEMİ KESİN HESAP VE TAHMİNİ BÜTÇE
HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI
6- 23 EYLÜL 2018- 21 EYLÜL 2019 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORUNUN
OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ
7- 23 EYLÜL 2018- 21 EYLÜL 2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU, DENETLEME
KURULU VE DANIŞMA KURULLARININ AYRI AYRI İBRALARININ OYLANMASI
8- 2019-2020 DÖNEMİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA KADAR
GÖREV YAPACAK OLAN ŞUBE YÖNETİM KURULU, ŞUBE DENETLEME KURULU
VE ŞUBE DANIŞMA KURULU'NUN ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMİ
9- DİLEK VE TEMENNİLER
10- KAPANIŞ
Şubemizin 2019-2020 dönemi Yönetim Kurulu'nda görev almak isteyen üyelerimiz, adaylık
başvurularını 13 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar secgen.istanbul@tr.elsa.org
adresine e-posta göndererek aday olabilecekleri gibi Genel Kurul günü de Divan Heyeti'nin
uygun göreceği ana kadar aday olabilirler.
Üyelerimizin genel kurulda oy ve seçilme haklarına sahip olmaları aidat borçlarını ödemiş
olmalarına bağlıdır. Bu borçların şubemizin TR12 0006 2000 4430 0006 2994 10 IBAN numaralı
hesabına yatırılarak ödenmesi mümkündür. 2018-2019 döneminde üye olan kişilerin üye oldukları

esnada bu ödemeyi yapmış olmaları sebebiyle bu dönem bakımından aidat ödemeleri
gerekmemektedir.
Ekte bulunan hazirun listesinde ilan tarihi veya sonrası itibariyle üye olmuş üyelerimiz yer
almamaktadır. Dolayısıyla, Dernekler Mevzuatı uyarınca bu üyelerimizin genel kurulda oy
kullanma ve seçilme hakkı bulunmayacaktır.
Hazirun listesine itirazlar en geç 13 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Yönetim
Kurulumuza iletilmelidir. Liste bu itirazlar değerlendirildikten sonra kesinleşecek olup belirtilen
tarih ve saatten sonra gelecek itirazlar dikkate alınmayacaktır.